Endagskurs: Ny med hörapparater, Karis 12.3.2024

Är du ny med hörapparater? Kom med på Svenska hörselförbundets kursdag i Karis 12.3! Kursen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade – du behöver inte vara medlem i en hörselförening för att delta.

 
Kursen täcker ämnen som:
  • Hörapparatens funktioner: Lär dig hur hörapparater fungerar.
  • Praktiska tips: Få konkreta råd om hur du hanterar och underhåller dina hörapparater.
  • Hörselfrågor: Förstå din hörselnedsättning – och hur du hör bäst.
 
Tid: 12 mars, kl.09:30-15:00
Plats: Västra Nylands Folkhögskola/ Pumpviken 3, Karis

Anmälan senast 2.3.2024 till Siw Östman

e-post: siw@ostmans.net
tfn. 050 532 74 40

Program

09.30-10.00 Välkomstkaffe och info om Svenska hörselförbundet
10.00-10.45 Förstå en hörselnedsättning
Hörselrådgivare Siw Östman
10.45- 11.30 Hur hör jag? Genomgång av audiogram
Hörseltekniker Dick Lundmark
11.30- 12.15 Hörapparatens funktioner
Hörseltekniker Dick Lundmark
12.15-13.15 Lunch
13.15-13.45 Västnylands hörselförening presenterar sig
13.45-14.15 Skötselråd
Hörselrådgivare Siw Östman
14.15-14.45 Felsökning
Hörselrådgivare Siw Östman
14.45-15.00 Sammanfattning och utvärdering