Nya hörselrådgivare

Den 4-5.3.2023 ordnades förbundets hörselrådgivarutbildning. Gratulerar till de 10 nya hörselrådgivare som har genomfört utbildningen! Hörseldgivarna är nu redo atthjälpa personer som har frågor och utmaningar angående hörapparaten och hörhjälpmedel!

Svenska hörselförbundet rf:s medlemsföreningar har hörselrådgivare som ger information i hörselfrågor och hjälper till med hörapparaten.

Hörselrådgivarnas namn finns under respektive förening (kontaktuppgifter ger föreningen). Medlemsföreningarna svarar också på olika frågor angående hörseln. Mer information hittar du på vår webbplats: https://horsel.fi/info-om-horsel/horselradgivare/

Behöver du hjälp?
Kontaktuppgifter till hörselrådgivarna får du via föreningarna.
Förfrågningar och anmälningar till utbildningar: annica.wahrman@horsel.fi, 044 533 39 47.