Nytt nummer av Vi hörs ute

Framsidan av Vi hörs nr 2/2022Nu har årets andra nummer av förbundets tidskrift Vi hörs utkommit! Detta nummer har temat hörsel i arbetslivet och vi berättar bland annat om vikten av god ljudmiljö och stöd i arbetslivet.

Tidskriften distribueras till alla medlemmar i förbundets medlemsföreningar och prenumeranter men kan även läsas digitalt på https://horsel.fi/tidskriften/

samma sida kan du direkt läsa tre utvalda artiklar från senaste nummer.

Kontakta oss för att beställa ett lösnummer eller starta en prenumeration!

Tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475 eller
E-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Prenumerationspris: 25 euro per år (2022). Lösnummer: 7 euro
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.