MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

Vi hörs nummer 2/2022 utkommer i juni 2022

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs. Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Icke-medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften.

 

W6A7056
W6A7058

Prenumerationspris: 25 euro per år (2022). Lösnummer: 7 euro
Ansvarig redaktör: Ilona Salonen
Redaktör: Tina Kärkinen
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter

Tina Kärkinen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475
e-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2022

TEMA UTKOMMER DEADLINE
Tinnitus - en värld av oönskat ljud (nr 1)

Hörsel i arbetslivet (nr 2)

Vård, omsorg och hörhjälpmedel (nr 3)

Buller och hörsel (nr 4)

mars

juni

september

december

04.02.2022

29.04.2022

08.08.2022

31.10.2022

 

 

 

 

 


Mediakort 2022:
klicka här.

Kom ihåg dina vänner med en hälsning i
Vi hörs.

Välj något av bildförslagen och i vilket nummer av Vi hörs hälsningen ska publiceras.
Priset är 10 euro för en (enkel) annons med en text på max 80 tecken (mellanslagen medräknade). En dubbel annons kostar 20 euro.

Önskar du en egen liten bild tillkommer 5 euro på priset. Eventuell egen bild skickas separat per e-post till tina.karkinen@horsel.fi med en hänvisning till vilken annons det gäller.

Vi hörs utkommer:

  • i mars (sista inlämningsdag är 04.02.2022)
  • i juni (sista inlämningsdag är 29.04.2022)
  • i september (sista inlämningsdag är 08.08.2022)
  • i december (sista inlämningsdag är 31.10.2022)

Fyll i hälsningen i fälten nedan, välj storlek samt bild och fyll i kontaktuppgifter och faktueringsadress.

vi-hors

Annonsmallar

annons-botten-2

Beställ din annons

Hälsning
Välj storlek *
Välj modellbild *
Samtycke *

 Medlemmar i förbundets lokalföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.

Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 25 euro per år (2022) Lösnummer: 7 euro

Vi hörs 4/2019

Forskning och framtid

Vi hörs 3/2019

Frivilligarbete

Vi hörs 2/2019

Tillgänglighet och fritid

Vi hörs 1/2019

Hörselnedsättning och relationer

Vi hörs 2018

Vi hörs 4/2018

Artikel: Att gå uppför berget

Vi hörs 3/2018

En typisk finlandssvensk ungdom med en ovanlig sida

Vi hörs 2/2018

Tinnitus - örat fyllt av oljud

Vi hörs 1/2018

Att bli den man är

Prenumeration av tidskriften

Tidskrift
Prenumeration *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA

MEDIAKORT

VI HÖRS FINNS OCKSÅ SOM TALTIDNING

En prenumeration av Vi hörs som taltidning kostar 5 euro/år och kan beställas via Svenska hörselförbundet rf (050 476 2475 eller e-post kansli@horsel.fi).